Nederlandse Soloklasse Organisatie http://www.soloklasse.nl/ Soloklasse laatste nieuws Nieuws: Opening nieuwe seizoen ZVO http://www.soloklasse.nl/news.php?id=525 Beste ZVO leden,  We hebben een uiterst succesvol jubileumjaar afgesloten en het nieuwe jaar 2018 is begonnen. Het jubileumjaar startte vorig jaar, 2017, met de nieuwjaarsduik in de Oosterplas... Nieuws: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie ZVO http://www.soloklasse.nl/news.php?id=524 We willen alle leden uitnodigen om mee te doen aan de Nieuwjaarsduik op maandag 1 januari 2018. Verzamelen bij het clubhuis van Zeilvereniging Oosterplas om 12.00 uur vandaar maken we samen de overs... Nieuws: Wie doet er mee met de nieuwjaarsduik bij ZVO http://www.soloklasse.nl/news.php?id=523 We zijn op 1 januari 2017 ons jubileum jaar begonnen met de nieuwjaarsduik. Dat is goed bevallen. Daarom willen we op 1 januari 2018 ook weer de oversteek maken om mee te doen met een grote vertegenwo... Nieuws: Wedstrijdtraining bij ZVO http://www.soloklasse.nl/news.php?id=522 Zondag 26 november was al weer de 2e dag van de wedstrijdtraining. Meer foto's via Facebook. Nieuws: Voorzitterswisseling bij ZVO http://www.soloklasse.nl/news.php?id=521 Beste ZVO-leden,   Zoals jullie weten heeft Jan Willem Cromwijk onlangs afscheid genomen als voorzitter van onze vereniging. Gelukkig blijft Jan Willem in de toekomst betrokken bij de ver... Opening nieuwe seizoen ZVO http://www.soloklasse.nl/news.php?id=525 Beste ZVO leden,  We hebben een uiterst succesvol jubileumjaar afgesloten en het nieuwe jaar 2018 is begonnen. Het jubileumjaar startte vorig jaar, 2017, met de nieuwjaarsduik in de Oosterplas door een aantal fanatieke leden en is als het ware geëindigd met de nieuwjaarsduik van 1 januari jl. Daar tussenin hebben we een aantal mooie hoogtepunten gekend die in het teken van het jubileum stonden: de nieuwjaarsreceptie, vele zeilcursussen, -trainingen en -wedstrijden, een mooi jubileumweekend in augustus met een heuse pubquiz, mooie muziek en het avondzeilen, de verloting van een optimist en de uitreiking van diverse onderscheidingen (waaronder koninklijke). Een prachtig jaar om te herinneren, dit met dank aan vooral de Jubileumcommissie (Hans, Peter van P, Joost, Leon, Inge, Mildred) die ervoor heeft gezorgd dat het allemaal zo goed is verlopen.  In het afgelopen heeft Jan Willem de voorzittershamer neergelegd. Het bestuur heeft mij gevraagd om in ieder geval tot en met de eerstkomende Algemene Ledenvergadering de rol van voorzitter tijdelijk in te vullen. Dat heb ik graag toegezegd. In de ledenvergadering zal zoals elk jaar de bestuursverkiezing worden geagendeerd. Jullie mogen dan een nieuwe voorzitter kiezen. Ik hoop dat naast mijzelf er andere leden zijn die zich hiervoor kandidaat willen stellen. Niet omdat ik het liever niet doe, maar omdat ik het fijn vind als er iets te kiezen valt. Dat is goed voor de vereniging. Dus als je hiervoor voelt, meld je dan tijdig aan bij het bestuur.  2018 is begonnen en dan is het weer tijd om vooruit te kijken. Voor elke vereniging is het goed om te proberen om 2 tot 3 jaar vooruit te kijken. We zijn al bezig met het opstellen van een plan voor de komende tijd. Ik kan alvast verklappen dat de belangrijke thema’s gaan over het verder verstevigen van de zeilorganisatie, aantrekkelijk zijn en blijven voor beginnende jeugd en jeugdleden en het versterken van de verbinding tussen de leden binnen de vereniging. We zijn een bloeiende vereniging van bijna 300 leden, een van de mooiste (misschien wel de mooiste) zeilvereniging in de verre omgeving. En dat willen we natuurlijk blijven! In de Algemene Ledenvergadering van 18 maart a.s. zullen we hier meer over vertellen.  Ik nodig iedereen dan ook uit om naar de ledenvergadering te komen. Speciaal nodig ik daarvoor ook onze jeugdleden uit, ik vind het belangrijk om ook jullie stem te horen zodat we daar ook zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden. Ik zou het heel gaaf vinden als we een druk bezochte vergadering gaan meemaken: hoe meer leden actief meedoen in de vereniging hoe mooier en leuker dat het in de toekomst kan worden.  Tenslotte roep ik alle leden op om mee te doen aan de klusdag onder de vlag van NL-doet op 10 maart.Houd je mail en Facebook in de gaten, via die kanalen houden we jullie op de hoogte.  Ik hoop velen van jullie in het komend jaar weer te treffen bij een van onze activiteiten. Namens het bestuur wens ik jullie voor 2018 een gezond, succesvol en plezierig zeiljaar toe! Uitnodiging nieuwjaarsreceptie ZVO http://www.soloklasse.nl/news.php?id=524 We willen alle leden uitnodigen om mee te doen aan de Nieuwjaarsduik op maandag 1 januari 2018. Verzamelen bij het clubhuis van Zeilvereniging Oosterplas om 12.00 uur vandaar maken we samen de oversteek naar het strand.  U wordt tevens van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 1 januari 2018 om 16.00 uur. Wie doet er mee met de nieuwjaarsduik bij ZVO http://www.soloklasse.nl/news.php?id=523 We zijn op 1 januari 2017 ons jubileum jaar begonnen met de nieuwjaarsduik. Dat is goed bevallen. Daarom willen we op 1 januari 2018 ook weer de oversteek maken om mee te doen met een grote vertegenwoordiging van ZVO. Breng je ZVO handdoek en muts weer mee.     BRRRRR…    WIE DURFT!  Laat via Facebook weten of je mee doet. Voor informatie over de Nieuwjaarsduik ga naar Bosschenieuwjaarsduik.nl Let op de website en Facebook van ZVO voor aanvullende informatie. Wedstrijdtraining bij ZVO http://www.soloklasse.nl/news.php?id=522 Zondag 26 november was al weer de 2e dag van de wedstrijdtraining. Meer foto's via Facebook. Voorzitterswisseling bij ZVO http://www.soloklasse.nl/news.php?id=521 Beste ZVO-leden,   Zoals jullie weten heeft Jan Willem Cromwijk onlangs afscheid genomen als voorzitter van onze vereniging. Gelukkig blijft Jan Willem in de toekomst betrokken bij de vereniging. Wij hebben ‘officieel’ afscheid genomen tijdens de snertrace en willen hem ook langs deze weg nogmaals enorm bedanken voor zijn inzet voor de club in de afgelopen jaren. Met Jan Willem als stuwende kracht hebben we het zeilen weer meer op de kaart gezet en hebben we in de breedte een ‘gezonde’ vereniging.  Wij hebben inmiddels Peter Knuvers bereid gevonden om vanaf heden ad interim en tot de aankomende ALV de rol van voorzitter in te vullen. Ad interim, omdat een definitieve keuze alleen via een algemene stemming in de ALV kan worden gemaakt. Peter heeft de intentie om zich in de ALV ook formeel verkiesbaar te stellen, maar vanzelfsprekend kunnen ook andere kandidaten zich hiervoor aanmelden bij het bestuur. Wij wensen Peter heel veel plezier en succes in de komende periode.  Het bestuur Beeld van de activiteiten van Jan Willem in zijn tijd als voorzitter van 2002-2007.